GroenLinks Enkhuizen vol enthousiasme

Na een periode waarin Groenlinks wat minder zichtbaar was, heeft een groep betrokken leden zich met veel enthousiasme gebogen over de plannen voor de komende jaren.

De bijeenkomsten, die plaatsvonden in het Milieu Educatie Centrum, hebben ertoe geleid dat deze leden een groene en linkse beweging op gang brengen. Dit houdt onder andere in dat er een serie informele bijeenkomsten wordt georganiseerd, in de vorm van de door Jesse Klaver bekende Meet Ups. Ook streven we ernaar op tal van andere manieren zichtbaar te zijn.

Duurzaam en menselijk

Speerpunt daarbij is een duurzame, menselijke en solidaire denkwijze. Deze komt tot uiting in allerlei onderwerpen, zoals schone energie, natuurbehoud en een leefbare stad. Het betekent ook dat wij streven naar een samenleving waarin gelijke kansen bestaan op het gebied van wonen, werken en (gezondheids)zorg en waarin niemand gediscrimineerd wordt.

Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 bleek op dit moment een brug te ver. De aandacht wordt daarom gericht op de opbouw van een sterke organisatie en bundeling van krachten.

Sterk GroenLinks

Met een sterk GroenLinks gaan wij in de komende jaren, waarin ook wordt gewerkt aan meer bestuurlijke samenwerking met andere gemeentes, invloed uitoefenen op de hierboven genoemde zaken. De ‘achterban’ en inwoners van de gemeentes Stedebroec, Drechterland en Enkhuizen worden daar zo actief mogelijk bij betrokken.
Inwoners die belangstelling hebben om hieraan mee te werken roepen we dan ook op om zich bij Groenlinks aan te sluiten. Aanmelden kan via onze site. Ook op Facebook zijn wij te volgen!