Standpunten

Kiezen we ervoor om de kloof tussen arm en rijk te vergroten,
of kiezen we ervoor om onze rijkdom eerlijk te delen?

Blijven we toekijken hoe de aarde steeds verder opwarmt,
of kiezen we voor een groene economie?

Kiezen we voor toenemende tegenstellingen,
of voor een samenleving waar we respectvol met elkaar omgaan?

Aan jou de keuze!